Language: EN | BM |

 1

Share:


MODULAR SHAPE SOFA (M 541)

DIMENSION
1 Seater - W 1290MM x D 960MM x H 750MM
2 Seater - W 1900MM x D 960MM x H 750MM
3 Seater - W 2400MM x D 960MM x H 750MM

 Inquiry - MODULAR SHAPE SOFA (M 541)